SZR

Rozdzielnia zasilajaca z SZR 3x 630A (sieć + sieć + agregat)
Zrzut obciążenia na agregacie.